It is our pleasure to invite you to the “Wise Cocktail Evening” event, organized by Wise Finance Solutions and XBS, in partnership with Marshal Garden Hotel. The event will take place on Wednesday, October 7th, starting at 5:00 p.m., at the Marshal Garden Hotel.

 

Financing / Grants / Partners / London

 

With the experience of our previous events, among which we care to mention “Video Businessman’s Evening”Wise Finance Solutions and XBS aim to create a networking opportunity that brings together, in a relaxing environment, businessmen from different areas, both from the country and abroad, with the aim of establishing connections, partnerships and collaborations.

 

Among the participants from previous events we include:

  • Over 450 businessmen with top management positions
  • Economic consuls from the embassies of Hungary, South Africa, Poland, Malaysia, Indonesia and Peru
  • Representatives from the Chambers of Commerce of states from Asia, Africa and Europe
  • Representatives of major local and foregin companies
  • Local authorities, specialists in promoting services, lobby, construction, IT, etc.

 

There is no participation fee, but the seats are limited. Therefore, we request that you confirm your attendance by email at dd.xbsenergy@gmail.com or by telephone on the number 0040756.313.842.

The location is provided by our event partners, Marshal Garden Hotel (www.hotelmarshalgarden.ro), located on 50B Calea Dorobanților, District 1, Bucharest. The meeting room will be indicated for you at the reception.

 

We recommend that you ensure to bring with you at least 50 business cards.

 

We look forward to your participation, as the event “Wise Cocktail Evening” will offer new opportunities to develop your business.

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul “Wise Cocktail Evening”, organizat de Wise Finance Solutions șiXBS în parteneriat cu Hotel Marshal Garden. Evenimentul va avea loc miercuri, 7 octombrie, începând cu ora 17:00, în incinta Hotelului Marshal Garden.

 

Finantari / Fonduri nerambursabile / Parteneri / Londra

 

Având experiența evenimentelor anterioare, dintre care și “Seara Oamenilor de afaceri”(“Businessman’s Evening”), Wise Finance Solutions și XBS își propun să creeze o oportunitate de networking care să aducă față în față, într-un cadru relaxat, oameni de afaceri din domenii diferite, atât din țară cât și din străinătate, cu scopul de a stabili legături, parteneriate și colaborări.

 

Printre participanții la evenimentele anterioare se numără:

 

  • Peste 450 de oameni de afaceri cu funcții de top management
  • Consuli economici din partea Ambasadelor Ungariei, Africii de Sud, Poloniei, Malaeziei, Indoneziei și Peru
  • Reprezentanți ai camerelor de comerț ale statelor din Asia, Africa și Europa
  • Reprezentanți ai unor companii majore din țară și străinătate
  • Autorități locale, specialiști în servicii de promovare, lobby, constructii, IT, etc.

 

Nu există taxă de participareînsă locurile sunt limitate. De aceea avem rugămintea de a vă confirma participarea pe adresa de email dd.xbsenergy@gmail.com  sau la telefonul 0040756313842.

 

Locația este pusă la dispoziție de către partenerii evenimentului, Hotel Marshal Garden(www.hotelmarshalgarden.ro), aflat pe Blvd. Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București. Sala va fi indicată la recepție.

 

Vă recomandăm ca la acest eveniment să aveți la dumneavoastră cel puțin 50 cărți de vizită.

 

Vă așteptăm cu plăcere, în speranța că evenimentul “Wise Cocktail Evening” vă va oferi noi ocazii de extindere și promovare a afacerilor dumneavoastră.